Nya presidier i flera nämnder och Moravatten AB

Publicerad: 26 mars 2024

Kommunfullmäktige i Mora entledigade på måndagskvällen presidierna i flera nämnder och i Moravatten AB för att sedan välja nya ledamöter till uppdragen.

Ordförandeklubba.

Fullmäktiges valberedning presenterade ett förslag till nya presidier under sammanträdet. Beslutet gäller från och med 1 april 2024 för följande nämnder:

Kommunstyrelsen
Ordförande: Anna Hed (C), kommunalråd.
1:e vice ordförande: Per Ericson (M), kommunalråd.
2:e vice ordförande: Lennart Sohlberg (S), oppositionsråd.

Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande: Per Ericson (M)
1:e vice ordförande: Per-Erik Wik (C), företrädare för Orsa kommun
2:e vice ordförande: Peter Helander (C)

Teknik- och servicenämnden
Ordförande: Johan Lithén (KD)
1:e vice ordförande: Lars Nises (C)
2:e vice ordförande: Karolina Treson (S)

Valnämnden
Ordförande: Kristina Snäll (KD)
1:e vice ordförande: Christiane Djäken (M)
2:e vice ordförande: Birgitta Sohlberg (S)

Gemensamma servicenämnden i Älvdalen
Vice ordförande: Per Ericson (M)

Beslut togs även om Moravatten AB. Det träder i kraft först när bolagsstämman fastställer valen:

Moravatten AB
Ordförande: Arne Grahn (C)
1:e vice ordförande: Katarina Lavin Bogg (M)
2:e vice ordförande: Gösta Frost (S)

Senast uppdaterad: 26 mars 2024