Kommunen sätter in insatser mot skadedjur i Färnäs

Publicerad: 31 maj 2024

Under fredagen har Mora kommun, i samarbete med den upphandlade skadedjursbekämpningsfirman Anticimex, börjat sätta in åtgärder för att begränsa förekomsten av råttor i Färnäs. På onsdagskvällen anordnade kommunen ett möte i Färnäs skola för att berätta om åtgärderna.

Biblioteket i Färnäs skola.

Mora kommun anordnade ett informationsmöte i Färnäs skola onsdagen den 29 maj. På informationsmötet deltog ett 70-tal personer som fick ställa frågor och lyssna till presentationer från såväl Anticimex som medarbetare på kommunen.

Från och med fredagen den 31 maj inför Mora kommun, i samarbete med Anticimex, insatser i Färnäs för att begränsa förekomsten av råttor i Färnäs. I ett första skede handlar det om att placera ut betonglådor med bekämpningsmedel. Eftersom kommunens markinnehav i området är begränsat, sker detta i samråd med andra fastighetsägare.

Betonglådorna, som väger drygt 100 kilo, placeras ut på lämpliga platser, där man tror att de kommer att få störst effekt. Bekämpningsmedlet som används heter Exittus och säkerhetsdatabladet om preparatet går att läsa här , 99.1 kB.. Det finns även information på, eller i anslutning, till lådorna.

Lådorna med bekämpningsmedel kontrolleras och underhålls av entreprenören Anticimex. Om en dryg månad utvärderas insatsen. Parallellt arbetar också kommunen med att se över andra insatser av förebyggande och med långsiktigt karaktär.

Den som drabbas av råttor på sin fastighet, tomt eller byggnad uppmanas att ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Skydd mot skadedjur är en del av hemförsäkringen hos de flesta stora försäkringsbolag.

Mora kommuns insats är en viktig del i att komma till rätta med problematiken. För att nå ett önskvärt resultat är det däremot nödvändigt att alla som bor eller verkar i Färnäs samverkar. Här kan du läsa den presentation som Anticimex höll under informationskvällen , 2.5 MB. på Färnäs skola.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kundtjänst Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024