Nu inleds granskning av vattentjänstplan

Publicerad: 4 juni 2024

Mora kommun har tagit fram ett förslag på en vattentjänstplan, som bland annat pekar ut områden där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut fram till 2030. Granskning av förslaget till vattentjänstplan pågår mellan 4 juni och 7 juli 2024.

Hand håller i dricksglas med vatten.

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut förslaget till Vattentjänstplan för granskning 4 juni-7 juli, 2024. Du kan läsa planen i sin helhet på webben Öppnas i nytt fönster. eller i kommhusets reception.

Granskningens syfte är att visa upp det reviderade planförslaget och ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter. Granskningshandlingarna innehåller även en samrådsredogörelse för hur inkomna synpunkter har beaktats. Samråd genomfördes under våren 2024.

Vad är en vattentjänstplan?

Den 1 januari 2024 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan som ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Dessutom ska den redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att anläggningen ska fungera även vid skyfall och översvämningar.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024