Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Beredning av plats i förskola eller fritids för samhällsviktiga funktioner

Arbetar du inom en samhällsviktig funktion, men har även barn inom förskola eller fritids? På den här sidan kan du fylla i vårt formulär för att ansöka om plats för ditt barn.

Följande samhällsfunktioner innehåller ett eller fler yrkesgrupper eller arbetsområden som har identifierats som samhällsviktiga:

1. Energiförsörjning

 • Kritisk driftspersonal inom elnätsbolag
 • Kritisk driftspersonal inom fjärrvärmeverk

2. Finansiella tjänster

 • Kritisk personal inom bankverksamhet

3. Handel och industri

 • Apotek
 • Livsmedelsbutiker
 • Drivmedelsstationer

4. Kommunalteknisk försörjning

 • VA
 • Väghållning
 • Stadsnät

5. Livsmedel

 • Personal till storkök
 • Kommunal kostenhet
 • Tillsyn av livsmedelshantering

6. Offentlig förvaltning

 • Domstolsverksamhet
 • Begravningsverksamhet
 • HR
 • Lön och bemanning
 • Reception
 • Krisledning
 • Nämndssekreterare
 • Registrator

7. Information och kommunikation

 • Lokalradio
 • Lokaltidning
 • Tidningsdistribution
 • Postverksamhet
 • IT och kommunikation
 • Telekom - Mobiltelefoni
 • Telekom - Bredbandsnät

8. Transporter

 • Kollektivtrafik
 • Transport av material
 • Flygplats (kritisk personal)

9. Militärt försvar

 • Försvarsmakten

10. Sjukvård

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Läkare
 • Biomedicinsk analytiker
 • Labbpersonal
 • Ambulanspersonal
 • 1177
 • Kritisk personal inom administration och ledning
 • Städ

11. Vård och omsorg

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Vårdbiträden
 • Hemtjänstpersonal
 • Personlig assistent
 • Boendestödjare
 • Boendepersonal
 • Socialtjänst
 • Kurator

12. Barnomsorg

 • Förskola
 • Fritids
 • Elevhälsa
 • Viss skolpersonal för dinstansundervisning

13. Socialförsäkringar

 • Kritisk personal inom försäkringskassan

14. Skydd och säkerhet

 • Polisväsendet
 • Räddningstjänst
 • Larmcentraler
 • Bevakning
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 mars klockan 23.59. Om du behöver komplettera eller göra ändringar, kontakta forskola.fritids_sarskildahandelser@mora.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se/personuppgifterlänk till annan webbplats

Kontakt

Om du har frågor synpunkter på formuläret, kontakta beredningsgruppen.

E-post: forskola.fritids_sarskildahandelser@mora.se

Telefon: 0250-266 16, telefontid: 10-12 mån-fre. E-posta i första hand då vi räknar med stort tryck på telefonin.

Senast uppdaterad: 25 mars 2020