Dokument elev-iPads

En glad tecknad figur med ett rött hjärta bredvid sig och som håller i en iPad

Här hittar du dokument gällande lån av elevipad/elevdator. Låneavtalet , 199.8 kB. ska undertecknas i två original varav ett som du behåller själv och det andra lämnar du till skolan innan du får ta hem låneenheten.

Om låneenheten skadas eller ej fungerar ska den felanmälas till IT-enheten. En del skolor vill själva göra felanmälan medan andra skolor låter vårdnadshavare göra felanmälan. Ta kontakt med läraren och fråga vad som gäller för just din skola. Om du själv ska göra felanmälan så fyller du i blanketten Felanmälan eleviPad/elevdato , 243.9 kB.r som du hittar här under och lämnar in tillsammans med iPaden / datorn till IT-enheten. Endast iPad / dator lämnas in, skydd/väska behåller du hemma under tiden för reparation / service.

Senast uppdaterad: 17 november 2021