Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Interkommunal prislista 2021

En kommun som tar emot elever som är folkbokförda i annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från elevens folkbokföringskommun.

Senast uppdaterad: 12 april 2021