Modersmål och studiestöd på modersmålet 

Talar ditt barn ett annat språk än svenska? Talas det språket i ert hem? Då kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning.

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar av att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på modersmålet eller på det starkaste skolspråket. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande.

Det är skolans rektor tillsammans med undervisande lärare eller lärare som gjort kartläggning, som gör bedömningen om en elev bedöms ha behov av studiehandledning.

Ansökan

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i ansökningsblanketten. Den ska sedan lämnas till klassföreståndaren eller annan lärare.

Ansök om modersmålsundervisning , 653.3 kB.

Betyg

I årskurs F-5 ges ett skriftligt omdöme, i årskurs 6-9 ges betyg. På gymnasiet ges betyg efter varje gymnasiekurs.

Särskild prövning

I årskurs 9 finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Det innebär att eleven genom muntligt och skriftligt prov kan få betyg på hela kursen på en gång.

Regler och riktlinjer

För att ditt barn ska få modersmålsundervisning gäller det att:

  • En eller båda vårdnadshavarna ska ha ett annat modersmål än svenska.
  • Modersmålet ska vara ditt barns dagliga språk i hemmet.
  • Ditt barn ska kunna språket på ett grundläggande sätt.
  • Ditt barn och du vill ha undervisning i modersmålet!

För att kommunen ska kunna ordna undervisning i modersmål behövs det minst fem elever och en kompetent lärare.

För de nationella minoritetsspråken gäller inte begränsningen fem elever. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Adoptivbarn har också rätt till modersmålsundervisning om de talar det språk som talas i landet de kommer ifrån. Då behöver ni inte tala det språket i hemmet.

Undervisningen i modersmål kan ligga på elevens val, på håltimme eller efter skolans slut. Ibland får eleven skjuts till och från en annan skola.

Du ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn hos rektorn.

Elever i årskurs 1 och upp till årskurs 8 som under pågående läsår deltar i modersmålsundervisning behöver inte ansöka på nytt inför nästa år.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020