Stipendiefonder

Du som går i gymnasiet är välkommen att söka pengar ur någon av våra stipendiefonder.

Välkommen att söka stipendium ur nedanstående stipendiefonder:

HAMMARSTRÖMSKA MINNESFONDEN För studerande skrivna i Våmhus.

HELGE MUREGÅRDS UNGDOMSFOND För studerande skrivna i Noret (studerat minst ett läsår vid Noretskolan).

VINÄSUNGDOMENS HJÄLPFOND För studerande skrivna i Vinäs.

Sista ansökningsdag för alla tre fonderna: 2019-02-16

Zorns ungdomsfond och Bälter Swen Erssons stipendiefond För studerande från Mora.

Anders Hjelms minnesfond. Stipendium finns nu att söka för musikintresserade ungdomar i Mora. Ansökan/personligt brev skickas till Mora kommun, Skolkansliet, 792 80 Mora.

Sista ansökningsdag för Zorn ungdomsfond, Bälter Swen Ersson stipendiefond samt Anders Hjelms minnesfond är: 2019-03-14

Senast uppdaterad: 12 februari 2019