Åtgärder för Kulturskolan Miranda

Här kan du läsa hur de nya allmänna råden om covid-19 och den pågående pandemin påverkar Kulturskolan Miranda.

Texten Virus med ett förstoringsglas som förstorar bokstaven v.

De skärpta allmänna råden i Dalarna innebär nu att en rad åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och för att hjälpa personal och allmänhet att följa råden. Mora kommuns verksamheter fortsätter även att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer.

Åtgärder för Kulturskolan Miranda

  • Gruppundervisning: All gruppundervisning oavsett ålder ställs in eller genomförs digitalt.
  • Barn upp till och med 15 år: Enskild undervisning för barn upp till och med 15 år (födda 2005 eller senare) fortsätter som vanligt eller genomförs digitalt.
  • Ungdom från och med 16 år: Enskild undervisning för ungdom från och med 16 (födda 2004 eller tidigare) ställs in eller genomförs enligt eller genomförs digitalt.
  • Vänta utanför: Föräldrar, syskon, kompisar måste vänta utanför Rosa huset. Ingen annan än den som ska ha lektion får komma in.
  • Elevavgifter: Förbetalda elevavgifter kommer antingen att återbetalas eller dras av på nästa faktura i de fall där vi inte uppnår det minsta antalet utlovade lektioner.

Grundråden gäller extra mycket: tvätta händer, håll avstånd, stanna hemma om du känner minsta symtom!

Åtgärderna gäller i första hand under samma period som de lokala allmänna råden gäller, det vill säga fram till 10 december.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021