Uppskjuten terminsstart vårterminen 2021

Här kan du läsa hur de nya allmänna råden om Covid-19 och den pågående pandemin påverkar Kulturskolan Miranda.

Texten Virus med ett förstoringsglas som förstorar bokstaven v.

De skärpta allmänna råden i Dalarna innebär nu att en rad åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och för att hjälpa personal och allmänhet att följa råden. Mora kommuns verksamheter fortsätter även att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer.

Åtgärder för Kulturskolan Miranda

  • Uppskjuten terminsstart: Vårterminens start skjuts upp till den 25 januari för undervisningen inom Kulturskolan Miranda frivilliga verksamhet.
  • Elevavgifter: Förbetalda elevavgifter kommer antingen att återbetalas eller dras av på nästa faktura i de fall där vi inte uppnår det minsta antalet utlovade lektioner (12 lektioner per termin).

Grundråden gäller extra mycket: tvätta händer, håll avstånd, stanna hemma om du känner minsta symtom!

Perioden för åtgärderna förlängs fram till den 24 januari 2021.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021