Musikstipendium ur Sven Hedéns stiftelse

Nu är det möjligt att söka musikstipendium ur Sven Hedéns stiftelse!

Sökande av stipendium skall vara under 25 år och bördig från endera Mora- eller Malungsbygden, inklusive Lima och Transtrand, samt företrädesvis även bosatt därstädes.

Bild

Skriftlig ansökan om stipendium skall inges till stiftelsen senast 28 februari 2021. Sökande skall lämna uppgifter om avlagda examina inom skol- och musikutbildning, referenser, ev. erhållna stipendier samt till vilket ändamål stipendiet skall användas och det uppskattade medelsbehovet. Sökande skall även uppge personuppgifter samt aktuell adress.

Ansökan skickas till:
Bernd Janusch, Dikvägen 59, 79297 Mora
bernd.janusch@telia.com

För upplysningar ring Bernd Janusch
070-536 30 94

Senast uppdaterad: 8 mars 2021