Kulturskolan öppnar upp för högstadie- och gymnasieelever igen

Den 3:e maj får äntligen högstadie- och gymnasieeleverna återgå till fysisk kulturskoleundervisning en till en.

Klaviatur

Från och med 3:e maj öppnar kulturskolan upp för fysisk undervisning en till en med elever från högstadiet och gymnasiet. I de fall det inte fungerar av olika anledningar så finns möjlighet att komma överens med sin kulturskolelärare om distansundervisning. Om smittläget förändras kan det bli aktuellt att gå tillbaka till distansundervisning.

Beslutet gäller tills vidare.

Senast uppdaterad: 28 april 2021