Pandemiläget vid höstterminens start

När kulturskolan nu börjar igen efter sommarlovet är det viktigt att vi hjälps åt att komma ihåg de allmänna råden om pandemin. Läs här vilka åtgärder som gäller för kulturskolan från höstterminens start 2021.

Nu börjar kulturskoleverksamheten komma igång igen efter sommarlovet och det är viktigt att vi alla hjälps åt att komma ihåg att följa de allmäna råden om pandemin.

  • Kulturskolan Miranda fortsätter att arbeta efter de allmänna grundråden – se informationsrutan längre ned.
  • För alla våra kurser är antalet deltagare anpassat efter respektive verksamhets förutsättningar. Detta innebär att antalet deltagare skiljer sig från kurs till kurs.
  • Vi vill att alla som lämnar och hämtar elever till kulturskolan gör detta vid vår huvudentré och stannar utanför under tiden eleven har sin lektion. På så vis kan vi minska antalet personer som vistas i korridorer och gemensamma utrymmen i Rosa Huset.
  • För de elever som besöker kulturskolan för första gången gör vi undantag. Om det behövs så går det bra att du som förälder eller målsman följer med in i huset till den första lektionen.
  • Vid behov kan elevens lärare möta upp eleven vid huvudentrén.

Åtgärder för Kulturskolan Miranda

Grundråden gäller extra mycket: tvätta händer, håll avstånd, stanna hemma om du känner minsta symtom!

Du som lämnar och hämtar elever ska vänta utanför kulturskolan.

Åtgärderna gäller tills vidare.

Senast uppdaterad: 2 september 2021