Musikstipendium ur Sven Hedéns stiftelse

Är du under 25 år och kommer från Mora- eller Malungsbygden då kan du söka musikstipendium ur Sven Hedéns stiftelse senast den 28 februari 2022.

Bild

Sökande av stipendium skall vara under 25 år och bördig från endera Mora- eller Malungsbygden, inklusive Lima och Transtrand, samt företrädesvis även bosatt därstädes.

Skriftlig ansökan om stipendium skall inges till stiftelsen senast 28 februari 2022. Sökande skall lämna uppgifter om avlagda examina inom skol- och musikutbildning, referenser, ev. erhållna stipendier samt till vilket ändamål stipendiet skall användas och det uppskattade medelsbehovet. Sökande skall även uppge personuppgifter samt aktuell adress.

Ansökan skickas till:
Bernd Janusch, Dikvägen 59, 79297 Mora
bernd.janusch@telia.com

För upplysningar ring Bernd Janusch
070-536 30 94

Senast uppdaterad: 27 januari 2022