Stipendium ur Erik Grudds Stiftelse 2023

Publicerad: 14 mars 2023

Våren 2023 kommer Erik Grudds stiftelse att dela ut stipendier till unga musiker härstammande från Dalarna.

Våren 2023 kommer Erik Grudds stiftelse att dela ut stipendier till unga musiker härstammande från Dalarna.

Rätt att söka stipendium har den som är högst 25 år, kommer ifrån, eller har anknytning till Mora eller angränsande kommuner samt bedriver musikstudier med inriktning mot fortsatta högre studier.

Ansökan med kort CV skall vara stipendienämnden tillhanda senast fredag den 30:e mars 2023 Sökande kommer att kallas till provspelning i Mora lördag den 13:e maj 2023.

För ytterligare upplysningar hänvisas till ordföranden Amus Kerstin Andersson 070 – 728 00 57 eller amuskerstin@telia.com.

Ansökan skickas till

erikgruddsstiftelse@outlook.com

alternativt

Erik Grudds Stiftelse
c/o Nordby
Norelundsvägen 1
792 51 Mora

Senast uppdaterad: 14 mars 2023