Musikstipendium ur Sven Hedéns stiftelse

Publicerad: 20 december 2023

Du som är under 25 år och kommer från Mora- eller Malungsbygden, inklusive Lima och Transtrand, kan söka musikstipendium ur Sven Hedéns stiftelse. Skicka in din ansökan senast 28 februari 2024.

Musikinstrument, grafik

Sökande av stipendium skall vara under 25 år och bördig från endera Mora- eller
Malungs-bygden, inklusive Lima och Transtrand, samt företrädesvis även bosatt därstädes.

Skriftlig ansökan om stipendium skall inges till stiftelsen senast 28 februari 2024.

Sökande skall lämna uppgifter om avlagda examina inom skol- och musikutbildning, referenser, ev. erhållna stipendier samt till vilket ändamål stipendiet skall användas och det uppskattade medelsbehovet. Sökande skall även uppge personuppgifter samt aktuell adress.

Ansökan skickas till:
Bernd Janusch
Dikvägen 59
79297 Mora

bernd.janusch@telia.com

För upplysningar ring Bernd Janusch

070 536 30 94

Senast uppdaterad: 20 december 2023