Skola-arbetslivsfonden

Det har skapats en skola-arbetslivsfond där skolor, skolornas arbetslag och elevgrupper kan söka projektpengar för att genomföra skola-arbetslivs projekt. Syftet är att lära mer om arbetslivet och de yrken som finns i Mora.

Exempel på projekt är till exempel studiebesök på företag, samverkan med företag i ett skolämne, elevuppdrag där elever får lösa problem från verkligheten, projekt där man studerar antal yrken i ett företag eller ett helt byggprojekt.

Projektet skall ha en tydlig koppling till det lokala arbetslivet och syfta till att ge skolan (elever och lärare) mer kunskap om och fler aktiviteter med det lokala näringslivet och offentliga sektorn i Mora. Detta skall på längre sikt ge en ökad lokal kompetensförsörjning i Mora.

Kostnader som beviljas i projektet är till exempel resor, mat/fika, omkostnader, föreläsare och utbildning eller liknande.

Ansökan sker av lärare i skolans plattform Teams och ansökningarna behandlas löpande.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021