Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Moraspåret - Skola och arbetsliv

Två flickor med ryggen mot kameran står  klädda i Moradräkter


Moraspåret är till för att främja samverkan och skapa fler möten mellan skolan och näringslivet i Mora kommun.

Moraspåret handlar om att utveckla samverkan mellan grundskola och arbetsliv genom att elever får mer kunskap och intresse för företag och de offentliga yrken som finns i Mora. För att matcha gymnasiets utbildningar har vi valt att rikta in oss på områdena arbetsliv, kultur och friskvård. Målet är att engagera näringsliv, arbetsliv och skola för att göra skillnad för ungdomarna som ska göra framtida yrkesval och hitta ett bra arbete. Det ska på sikt leda till bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden i Mora.

Framtidens medarbetare finns i skolan!

Moraspåret

Arbetsliv
Yrkesdagar, yrkesmässor, elevuppdraget, Skola-Arbetslivsprojekt, Ungt företagande, med mera. Den bästa skolan är en verklighetsanknuten skola och den bästa kompetensförsörjningen sker när utbildning och arbetsliv matchar varandras behov. I Mora samverkar skola och näringsliv för att tydliggöra möjliga framtids- och yrkesval för våra barn och elever.

Språk, konst, värderingar, traditioner, livsmönster – vad vore livet utan det? Att ta del av kultur berikar och att arbeta med kultur kanske är någons framtida dröm. Vi samarbetar över förvaltningsgränser och med olika kulturella aktörer och kulturbärare så att alla elever får möjlighet att upptäcka vad det lokala samhället har att erbjuda, men också vad kultur kan erbjuda i ett ännu större perspektiv.

Utbudet av sport- och friluftsaktiviteter i Mora är stort, föreningslivet blomstrar och traditionen att röra på sig rik och stark. Alla grundskolor arbetar med en plan för skola i rörelse. Här erbjuds bland annat möjligheten att prova på olika aktiviteter som kan blir någons framtida hobby och stärker hälsa och välmående. Friskvård handlar även om att tydliggöra sammanhang, skapa mening, ge elever möjligheter att påverka och se till att alla får vara med i en gemenskap.

Aktiviteter
Inom Moraspåret genomförs en rad olika, återkommande, aktiviteter mellan skolan och arbetslivet. Är du arbetsgivare och har idéer på hur samverkan med skolan kan utvecklas ytterligare så får du gärna höra av dig till oss.

Inom Moraspåret genomförs en rad olika, återkommande, aktiviteter mellan skolan och arbetslivet. Är du arbetsgivare och har idéer på hur samverkan med skolan kan utvecklas ytterligare så får du gärna höra av dig till oss.

PRAO är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv!
Genom prao ska eleverna få erfarenheter av yrkeslivet och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Eleverna ska också få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. För att PRAO ska fungera behöver vi företag som vill ta emot och möta Moras framtida medarbetare.
Har ni möjlighet att ta emot elever till er arbetsplats? Registrera er på vår praoplattform samverka.nu (länk till plattformen) så finns ni med i vårt register

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021