Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Elevhälsa

Elevhälsa är ett samhällsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och utveckling. Uppdraget omfattar all personal som arbetar i verksamheten och ett generellt elevhälsoarbete sker dagligen.