Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Elevhälsa

Elevhälsa är ett samhällsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och utveckling. Uppdraget omfattar all personal som arbetar i verksamheten och ett generellt elevhälsoarbete sker dagligen.