Familjepedagog

Det är inte alltid lätt att vara förälder till ett växande barn. Familjepedagogen erbjuder stöd och rådgivning till föräldrar med barn inom för- och grundskolan.

Familjepedagogen:

  • arbetar inom för- och grundskolan,
  • träffar föräldrar enskilt i samtal för stöd och rådgivning i föräldrarollen,
  • deltar i möten med personal i skolan tillsammans med föräldrar,
  • utbildar personal i Pedagogconnect,
  • administrerar och samordnar arbetet med föräldraskapsstödsutbildningar,
  • leder föräldraskapsstödsutbildningar,
  • ingår i ett regionalt nätverk för utveckling av föräldraskapsstödsfrågor.
Senast uppdaterad: 16 januari 2020