Vad är elevhälsoenheten?

Inom elevhälsoenheten arbetar familjepedagog, kuratorer, psykologer, skolsköterskor, skolläkare, talpedagog, logoped och specialpedagoger. Första kontakten med oss inom elevhälsoenheten sker främst genom skolans elevhälsoteam. När det gäller kurator, specialpedagog, familjepedagog och elevhälsoenhetens medicinska insats (EMI) kan du som elev eller vårdnadshavare kontakta oss direkt.

Ett_ par_händer_håller_grönt_hus

Vi utför ett generellt elevhälsoarbete på för- och grundskolorna. Arbetet innebär ett nära samarbete mellan förskolans/skolans personal och elevhälsoenhetens professioner för att skapa goda förutsättningar för elever att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål i tillgängliga lärmiljöer. 

Senast uppdaterad: 18 februari 2019