Feriepraktik

Mora kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar som går i årskurs 9 i grundskolan och första året i gymnasieskolan, samt är folkbokförd i Mora kommun.

En tjej i kock-kläder smakar på en soppa

Feriepraktiken sker i perioder om 2 veckor (60 timmar) under sommarlovet. Du kan få feriepraktik max en period. Du får lön för din feriepraktik!

Feriepraktik finns inom Mora kommuns egna förvaltningar samt i ett antal företag och föreningar.

Den praktikplats du får baseras i så stor utsträckning som möjligt utifrån de intresseområden som du anger i din ansökan. Tänk på att antalet platser inom varje område begränsat, vilket gör att du kanske inte alltid får göra feriepraktiken på just den plats du önskat.

Så länge som du ansöker inom utsatt tid garanteras du ett erbjudande om feriepraktikplats genom Mora kommun. Vi tar hänsyn till behov som kräver individuella lösningar.

Ansökningstid 1 - 31 mars

Ansökningstiden är 1-31 mars. Ansökningsformuläret hittar du då via en länk på den här sidan, vilket under andra tider på året är inaktiverat.

Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte ansöka om feriepraktik via e-tjänsten! Ring då istället till feriepraktiksamordnaren, vilken du hittar kontaktuppgifter till i slutet på denna sida.

Mora kommun kan erbjuda feriepraktikplats till dig som är något av följande:

  • Du som går i årskurs 9 i grundskolan
  • Du som går första året i gymnasieskolan
  • Du måste vara folkbokförd i Mora kommun
  • Önskemål om andra individuella lösningar ska beaktas

Vi tillsätter platser löpande allt eftersom ansökningar kommer in. Du får besked om vilken plats du erbjuds via e-postadressen du angett i din ansökan. Du måste tacka ja eller nej till din erbjudna plats inom den svarstid som anges i e-postmeddelandet.

Alla sökande ska ha fått sitt erbjudande om plats senast 30 april.

Du kan inte byta plats eller period när du fått ditt erbjudande om plats!

Erbjudande av feriepraktik är en viktig insats för kompetensförsörjningen i Mora. Feriepraktikverksamheten vänder sig både till kommunala verksamheter, intresseorganisationer, föreningsliv och det privata näringslivet. Då antalet ungdomar och sommarveckor är begränsade finns dock inga garantier om att få hänvisade feriepraktikanter till er verksamhet. Arbetsgivare som vill erbjuda feriepraktikplatser får gärna kontakta kommunen för mer information och eventuell intresseanmälan, se kontaktuppgifter nedan.

Senast uppdaterad: 21 januari 2020