Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Feriepraktik - Handledare

Tar ditt företag emot feriepraktikanter? Här finns information om hur du skapar en bra upplevelse, både för feriepraktikanten och för dig som handledare.

Att vara handledare är en utmanande och ut​vecklande möjli​​ghet att få påverka en ungdoms första kontakt med arbetslivet. Du ska känna dig trygg i din roll för att elev ska få en bra upplevelse. Nedan finner du stöd före, under feriepraktiken samt hur du gör ett fint avslut efter två veckors jobb.

Vad är feriepraktik?

Maria Vesterberg-Nilsson, feriepraktiksamordnare, besvarar de vanligaste frågorna kring handledarskapet för en feriepraktikant.

Vem kommer?

​Du kommer möta en ung människa som tar sina första steg in i arbetslivet. Ofta är det första gången feriepraktikanten ska jobba och få lön. Din uppgift som handledare är att motivera, vara en förebild, förmedla kunskap och lösa problem. Du behöver därför ta emot och introducera feriepraktikanten och samtidigt ställa krav efter feriepraktikantens förmåga!

Det är viktigt att få en bra start på feriepraktik, få er feriepraktikant att känna sig välkommen. Inför perioden uppmanas feriepraktikanten att kontakta er. Ha gärna dessa frågeställningar klara redan inför den första kontakten.

Lästips - Så får barn och ungdomar arbeta, broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att förbereda:

 • Vilka tider gäller? Är det stängt någon dag?
  Räkna ut hur feriepraktiken får ihop 60 timmar under perioden
 • Vilka arbetsuppgifter ska feriepraktikanten ha?
  Finns det uppgifter i verksamheten som inte ungdomar får göra? Tänk gärna ut reservuppgifter.
 • Hur introducerar vi praktikanten?
  Avsätt tid för att ta emot feriepraktikanten första dagen
 • Vad gäller med mat? Utgångspunkten är att feriepraktikanten tar med sig mat men ni får bjuda på mat och fika om ni vill och har möjlighet.
 • Kläder? Vad behöver man ha för kläder? Oömma kläder, rejäls skor, inneskor, regnkläder, solskydd osv
 • Hur gör man om man blir sjuk och inte kan komma?
 • Vilka är kontaktpersoner?​
 • I de fall som registerutdrag behövs tar personalen på Skolkansliet in dessa

Tips! Ladda ner checklistan så missar du inget.

Börja feriepraktiken med att lära känna er feriepraktikant. Fråga vilka förväntningar som finns hos feriepraktikant, vad har den för erfarenheter sedan tidigare. Visa upp en positiv bild av verksamheten. När ni lärt känna varandra lite så är det lättare att se vilka krav och förväntningar ni kan ha. ​

Första ​dagen:

 • Presentera feriepraktikanten i verksamheten och presentera kollegor. Första dagen bör handledaren vara tillgänglig hela dagen, bestäm vem som är kontakt för feriepraktikanten då handledaren inte finns till hands.
 • Gå igenom rutiner, vad gäller för t.ex. utrymningsvägar, parfymer, rökning osv.
 • Gå igenom ev. sektress- skrivs under på arbetsplatsen. Använd den blankett ni normalt använder, spara på arbetsplatsen.

Under tiden:

 • Var en förebild!​
 • Motivera praktikanten - Var ett stöd och ställ rimliga krav utifrån feriepraktikantens förmågor
 • Gör reklam för din arbetsplats. Kommunens förvaltningar kommer att behöva många medarbetare inom några år!​

Allmäninformation​:

 • Feriepraktikanten försäkras av anställande företag.
 • Lönen är 85 kr/ timme
 • Vid olyckor eller om ni behöver stöd kontakta Skolkansliet.
 • ​Om feriepraktikanten är sjuk eller frånvarande av annan anledning utgår ingen lön. De får lön för de timmar de är på arbetsplatsen. Missade timmar kan inte tas igen (om inte det är för att verksamheten är stängd eller det är midsommarafton). Men man kan naturligtvis vara smidig och ändra tider om det är något mycket speciellt skäl.
 • Timrapport och Intyg om lön utan skatteavdrag har skickats hem till varje feriepraktikant. Timrapporten ska både feriepraktikant och handledare skriva under och sedan ska den lämnas till Skolkansliet direkt efter periodens slut. Blanketten finns även i utskriftsformat längre upp på sidan.

Tips! Ladda ner checklistan så missar du inget.

Ett fint avslut är lika viktigt som en bra start på en feriepraktik! Tryck på det som varit bra och uppmuntra till utveckling. Kom ihåg att det kan vara din framtida medarbetare.

Ett fint ​​avslut

 • Gör ett avslut sista dagen, kanske kan ni fika ihop eller något annat trevligt. Tacka er feriepraktikant för den här tiden.
 • Gör ett "avslutssamtal" med feriepraktikanten, lyft det du tycker hen gjort bra under perioden.
 • Fyll i timrapport och intyg om lön utan skatteavdrag - skicka till Skolkansliet direkt efter sista dagen av feriepraktiken.
 • Fyll i Intyg om feriepraktik och lämna till feriepraktikanten
 • Påminn och ge feriepraktikanten och dig själv möjlighet att besvara enkäten.

Besvara en​kät

Om du eller feriepraktikanten inte fått mejl kan ni använda nedanstående länkar. Enkäten kan besvaras både i mobil, läsplatta och på dator.

Tips! Ladda ner checklistan så missar du inget.

Länkar till enkät (Enkäten öppnar i samband med första feriepraktikperioden):

 • Enkät - Feriepraktikant
 • Enkät - Handledare

.

Frågor och svar

Vad är feriepraktik?

Feriepraktik kan ses som ett steg mellan Prao och vanligt arbete. Feriepraktikanten ska jobba men ska även ha stöd av handledare och annan personal. Feriepraktikanten får inte ersätta annan personal.

Vem kontaktar man vid frågor?

Maria Vesterberg Nilsson, skolkansliet, 0250-260 84.
Under semesterperioden: Ring växeln (0250-260 00) och säg "Feriepraktik" så kopplar de dig till ersättare.

Vad gör man om det inte fungerar?

Prata med feriepraktikanten, tala om vad som inte fungerar. Kanske kan man göra någon ändring av arbetsuppgifter.

Vi har fått Covid-smitta i verksamheten, hur gör vi med feriepraktikanten?

Vi löser situationen i samråd med dig som handledare och din chef, kontakta Maria Vesterberg Nilsson, skolkansliet, 0250-260 84. Vid semester: Ring växeln (0250-260 00) och säg "Feriepraktik" så kopplar de dig till ersättare.

Hur ser arbetstiden ut för ungdomarna?

 • 6 timmar per dag (exkl. rast), högst 60 timmar
 • Rast 30 min sammanhängande i samband med t ex lunch
 • 2 veckor

Om det händer en olycka eller ett tillbud, vad gör vi?

Vi anmäler detta tillsammans, kontakta Maria Vesterberg Nilsson, skolkansliet, 0250-260 84. Vid semester: Ring växeln (0250-260 00) och säg "Feriepraktik" så kopplar de dig till ersättare.

Feriepraktikanten saknar ett underlag, var finns det?

Alla dokument såsom intyg, timrapport, sekretess mm hittar du längst upp på denna sida.

Vilka perioder finns det?

 1. ​v. 25-26
 2. v. 27-28
 3. v. 29-30
 4. v. 31-32​
Senast uppdaterad: 13 april 2021