PRAO, praktik i skolan

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och den gör eleven under högstadiet.

Elev i kostym

Praon är oftast den allra första gången en elev är ute på en arbetsplats på egen hand och syftet är att ge eleven kunskaper om arbetslivet i stort.

Prao är obligatoriskt och ingår i läroplanen och är skolans/huvudmannens ansvar. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval, enligt Skollagen kap 10 § 8 a.

Senast uppdaterad: 12 april 2019