Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Yrkesmässa blir Yrkesdag på skolan

I rådande pandemi ersätts Yrkesmässan 2020 av en bransch- och yrkesdag på respektive skola där arbetsgivare kommer till skolan och presenterar sin bransch och sina yrken i ett klassrum. Vill ni vara en av dem som kommer till skolan och berättar? Kontakta projektledare Anders Sandberg anders.sandberg@mora.se tel 0250-26112.

Yrkesmässan planerar vi att genomföra hösten 2021 istället.

Bild

En mötesplats med fokus ”jobb på hemmaplan”

Yrkesmässan är en inspirationsdag för elever som ska ge kunskap om lokala yrken och underlätta framtida studie- och yrkesval. Under dagen möter ni ca 1000 nyfikna elever från högstadiet (årskurs 8, 9) i Mora, Orsa och Älvdalen samt från Mora gymnasium (årskurs 2) och Moras vuxenutbildning.

Ta chansen som arbetsgivare och visa upp era yrken och er bransch för att attrahera morgondagens arbetskraft.

Som utställare på yrkesmässan presenterar ni ett urval av yrken som finns i er organisation. Ni kan även lista alla era yrken för att visa bredden hos er. För att ge eleverna den bästa förståelsen för ett yrke är det viktigt med stolta och engagerade yrkesutövare i er monter. I fokus står arbetsplatsens yrken och framtida kompetensbehov. För att väcka elevernas intresse är det önskvärt att ni skapar en aktivitet i er monter, kopplat till ett eller fler yrken.

Yrkesmässan är uppdelad i olika branscher, där eleverna får träffa och prata med yrkesutövare från många olika arbetsgivare, både offentliga och privata.

Yrkesmässan finansieras av projektet Morakontraktet och erbjuder en kostnadsfri yta på mässan. Utställare bekostar utsmyckning, egen personal, aktiviteter och innehåll i montern. Plats och behov av yta diskuteras efter intresseanmälan.

Yrkesmässan – en vinn-vinn för alla!

Syftet med en Yrkesmässa är att stärka elevernas valkompetens för framtida studie- och yrkesval samtidigt som arbetsgivare får en chans att påverka sin lokala kompetensförsörjning.

Tid och plats

21 oktober 2020, Idrefjäll Arena (Innebandy arenan Mora)

Vem besöker mässan?

Cirka 1000 elever i årskurs 8 och 9 från Mora, Orsa och Älvdalen, årskurs 2 på Mora Gymnasium, Mora vuxenskola samt lärare och studie- och yrkesvägledare.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare för Morakontraktet, samverka skola och arbetsliv
Anders Sandberg anders.sandberg@mora.se tel 0250-261 12 (mobil).

Senast uppdaterad: 1 september 2020