Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Stipendiefonder

Välkommen att söka pengar ur någon av våra stipendiefonder!

Nu är det återigen dags för studerande vid gymnasieskolan att söka medel ur våra tre fonder.

HAMMARSTRÖMSKA MINNESFONDEN För studerande skrivna i Våmhus.

HELGE MUREGÅRDS UNGDOMSFOND För studerande skrivna i Noret (studerat minst ett läsår vid Noretskolan).

VINÄSUNGDOMENS HJÄLPFOND För studerande skrivna i Vinäs.

Sista ansökningsdag för de ovanstående tre fonderna: 2020-02-18

Mynt som delas ut från en hand till en annan hand
Senast uppdaterad: 11 januari 2021