Stipendiefonder

Välkommen att söka pengar ur någon av våra stipendiefonder!

Hammarströmska Minnesfonden , 105.1 kB.För studieintresserade och motiverade gymnasieelever, som är folkbokförda i Våmhus.

Helge Muregårds Ungdomsfond  , 105.8 kB.För studieintresserade och motiverade gymnasieelever, som är folkbokförda i Noret och studerat minst ett läsår på Noretskolan.

Vinäsungdomens Hjälpfond         , 107.6 kB, öppnas i nytt fönster. För studieintresserade och motiverade gymnasieelever, som är folkbokförda i Vinäs.

Sista ansökningsdag för de tre ovanstående fonderna är 2023-02-15.

Mynt som delas ut från en hand till en annan hand
Senast uppdaterad: 13 januari 2023