AlarmTime: 2019-07-28 00:26:08.220
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 28 juli 2019