AlarmTime: 2019-08-22 19:51:38.378
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Mot Höghed
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019