AlarmTime: 2019-08-24 12:25:44.734
EventText 1: Interna brandlarm
EventText 2: Inringt från platsen
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 24 augusti 2019