AlarmTime: 2019-09-02 09:01:17.085
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel
EventText 2:
Place:
Community: Mora
Senast uppdaterad: 2 september 2019