AlarmTime: 2020-03-21 17:03:21.532
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 21 mars 2020