AlarmTime: 2020-07-12 13:01:23.704
EventText 1: Vattenskada
EventText 2: I byggnad
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 12 juli 2020