AlarmTime: 2020-07-17 00:36:21.746
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Färnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 17 juli 2020