AlarmTime: 2020-07-20 07:18:10.798
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Äppelbo
Community: vansbro
Senast uppdaterad: 20 juli 2020