AlarmTime: 2020-08-02 04:48:02.789
EventText 1: Röklukt - byggnad
EventText 2: Villa
Place: Gåsvarv
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 2 augusti 2020