AlarmTime: 2020-08-25 08:29:32.572
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Flerfamiljshus
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020