AlarmTime: 2020-09-04 17:46:26.684
EventText 1: Soteld
EventText 2:
Place: Färnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 4 september 2020