AlarmTime: 2020-09-08 08:11:46.795
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Idre
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 8 september 2020