AlarmTime: 2020-09-10 08:09:12.164
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel
EventText 2: Ute
Place: Vansbro
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 10 september 2020