AlarmTime: 2020-09-30 15:25:23.087
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 30 september 2020