AlarmTime: 2020-10-30 22:09:06.266
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - gas
EventText 2: I byggnad
Place: Foskros
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 30 oktober 2020