AlarmTime: 2020-11-16 00:45:39.874
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 16 november 2020