AlarmTime: 2020-12-18 11:47:52.996
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Personbil
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 18 december 2020