AlarmTime: 2020-12-22 13:40:40.866
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Lövnäs
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 22 december 2020