AlarmTime: 2021-01-01 03:19:46.843
EventText 1: Hinder på väg
EventText 2: Övrig väg
Place: 5km söder om Idre
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 1 januari 2021