AlarmTime: 2021-01-02 08:41:00.072
EventText 1: Hinder på väg
EventText 2: Övrig väg
Place: Idre
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 2 januari 2021