AlarmTime: 2021-05-01 01:06:04.608
EventText 1: Brand ute - övrigt
EventText 2:
Place: särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 1 maj 2021