AlarmTime: 2021-05-02 10:09:54.547
EventText 1: Annat
EventText 2: Lyfthjälp
Place: Järna, Utby
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 2 maj 2021