AlarmTime: 2021-05-04 11:26:43.804
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Nusnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 4 maj 2021