AlarmTime: 2021-05-20 09:01:04.106
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 20 maj 2021